BlueBot v Kozojedech

BlueBot v Kozojedech

BlueBot v Kozojedech

„O možnosti přihlásit se do grantu jsem se dozvěděla při návštěvě EDUbusu v naší škole. Protože se ještě rozhodujeme jaké robotické pomůcky nakoupit a zařadit do výuky, a dětem se v EDUbusu program Začátky s Bluebotem líbil, rozhodla jsem se vyzkoušet všechny možnosti této pomůcky. Návštěva EDUbusu nás obohatila o příklady a možnosti využití technologií v praxi a díky grantu se nyní těším na své začátky s Bluebotem“, sdělila při předání pomůcky paní učitelka Dibelková ze základní školy v Kozojedech.

 

Metodický výstup