Bezdrátový mikroskop v MŠ

Bezdrátový mikroskop v MŠ

Bezdrátový mikroskop v MŠ

O grantu jsem se dozvěděla díky informaci od kolegyně ze základní školy. Naše MŠ spolupracuje s PF TU Liberec, jsme zapojeny do projektu Příklady inspirativní praxe a tak já i mé kolegyně stále hledáme nové cesty i pomůcky, která by nás jimi provedly. Od mikroskopu pro předškoláky si slibuji podporu v oblasti logického a informatického myšlení, zapojení polytechnického vzdělávání, prožitek dětí a snahu o hledání řešení. Také máme ve školce děti nadané, pro něž bude mikroskop jistě zajímavým motivačním i poznání saturujícím prvkem.

Metodický výstup