Mgr. Helena Průžová

je učitelkou českého a německého jazyka na Katolickém gymnáziu v Třebíči a Jazykové škole Miramare v Třebíči. Kromě výuky se věnuje také oblasti metodiky – spolupracuje s nakladatelstvími Didaktis, Computer Media a Raabe (odborná a metodická spolupráce na učebnicích a cvičebnicích českého jazyka, práce se slovní zásobou, pracovní listy založené na tvořivých aktivitách, zveřejněné mj. v edici Dobrá škola) a zajímá se o koncepci maturitní zkoušky, vytváří zkušební a cvičné podklady pro zkoušku z českého jazyka. Vedle zahraničních pobytů a letních škol pro učitele českého a německého jazyka absolvovala řadu dílčích seminářů a průběžně se vzdělává zejména v oblasti nových tendencí ve výuce předmětů své aprobace. Má zkušenost s kurzy tvořivých aktivit pro mládež a mladé dospělé.

Mgr. Helena Průžová
Lektor nemá momentáně přiřazené žádné aktuální školení.