Internet – dobrý sluha ale zlý pán

Internet jako neomezený zdroj informací – jak pravdivých, tak polo či úplně nepravdivých – ať již úmyslně či z neznalosti.

Jak vyhledávat, kde ověřovat?  Co je HOAX? A jak je to s informacemi o vlastní osobě uživatele – digitální stopa, hesla.  

Je hodně pravidel, jak se chovat bezpečně na internetu – pro žáky vybíráme to nejzásadnější a nejdůležitější.