The World Factbook

The World Factbook

Mapová aplikace, web, které k základním informacím o státech přidávají ještě spoustu dalších. Program pracuje s databází CIA. Nevýhodou je anglická lokalizace. Didakticky se však nabízí  práce s daty pří výuce anglického jazyka či metoda CLIL v zeměpise.