World countries factbook

World countries factbook

Mapová aplikace, která k základním informacím o státech přidává ještě spoustu dalších. Program pracuje s databází CIA. Nevýhodou je anglická lokalizace. Didakticky se však nabízí  práce s daty pří výuce anglického jazyka či metoda CLIL v zeměpise.