Tvorba puzzle z vlastních fotografií

Tvorba puzzle z vlastních fotografií

Stránka nabízí tvorbu puzzle z vlastních obrázků. U puzzle můžete nastavit obtížnost (počet kousků obrázku, otáčení kousků obrázku). Při skládání běží časoníra ukažující za jakou dobu obrázek složíte. Zajímavá aktivita na interaktivní tabuli. Zkuste za jak dlouho žáci složí foto destilační aparatury či báseň probíranou minulou hodinu.