The human body

The human body

Aplikace učená primárně pro výuku na prvním stupni, ale určitě lze využít i na stupni druhém. Díky řadě interaktivních animací přiblíží žákům jak funguje srdce, plíce, oko a jiné části lidského těla.