Svět geologie

Svět geologie

Projekt České geologické služby obsahuje vše kolem geologie. Vhodné pro vyučovací hodiny přírodopisu a zeměpisu – přehledně zpracované webové stránky obsahují teoretické informace, zajímavé pokusy, kvízy a testy, metodické návody.