Superfarmář

Superfarmář

Představte si, že jste farmář a aby byla vaše farma dokonalá = abyste vyhráli :), musíte mít na své farmě zastoupeny všechny druhy hospodářských zvířat. Jak tohoto dosáhnete? Musíte směňovat zvířátka, taktizovat, chránit je a odolávat hrozbě šelem a riziku náhody. Je to nejen zábava, ale hra vás nutí logicky myslet, počítat, plánovat, taktizovat. Pokud znáte Hejného metodu, víte, že právě tam se setkáváme se stejným principem (děda Lesoň) a úlohy tohoto typu jsou jedním z těžišť matematického vzdělávání u menších dětí.