My Story Book Creator School

My Story Book Creator School

Vypravování je dovednost, kterou se děti učí již od raných let. Pomůže k tomu aplikace, která umožní dětem skládat příběh, připravit si strukturu vyprávění a interpretovat ho. Vyzkoušejte.