Stoodle

Stoodle

Pomocí online aplikace aktivně zapojíte žáky do vyučovacích hodin. Jedná o virtuální tabuli, na kterou mohou zároveň všichni žáci psát tužkou, vkládat text a objekty, využívat základní nástroje k jejich editaci.