Scratch Jr.

Scratch Jr.

Jak na základy programování na ZŠ? Vyzkoušejte se žáky aplikaci Scratch Jr., která dětem představí základy počítačového programování, programovacího jazyka, logiky, posloupnosti. Aplikace je určena pro malé děti, které ani nemusí zvládat čtení, vše je intuitivní a jednoduché na ovládání. Děti skládají pohyb kocourka na ploše, ovládají ho jednoduchými příkazy. Po zvládnutí této základní aplikace mohou starší žáci pracovat ve webovém prostředí na složitějších projektech s rozšířeným ovládáním. Výborná aplikace najde využití nejen v hodinách IKT, ale také v ostatních předmětech, kde mohou děti simulovat rozhovory, vytvářet dějové linky, animovat…