SAM studio

SAM studio

On line prostředí pro programování polytechnické stavebnice SAMlabs. Program po připojení bloků čidel a zařízení umožňuje programovat v módu blockly. Oproti programu SAM space nemá virtuální bloky.