Rat Dissection

Rat Dissection

Virtuální pitva krysy. Graficky naznačený postup pitvy s věrným zobrazením orgánů pomocí fotodokumentace.