QR reader

QR reader

Klasická aplikace zajišťující čtení QR kódů, do kterých lze uložit velké množství různých informací. Oblíbená aktivita je vytvoření otázek učitelem, které jsou zašifrovány do QR kódů a ty jsou rozmístěny pro třídě. Žáci hledají kódy, ty přečtou pomocí readeru a následně hledají odpovědi na otázky na internetu, v sešitě či encyklopediích.