QR Code Generator

QR Code Generator

Využívejte QR kódy během vyučování, školních výletů, vycházek, k soutěžím. Pro vytváření QR kódů využijte tento jednoduchý nástroj. Stačí zadat základní údaje – adresu, velikost, barvu, který vygeneruje vlastní kód.