Příručka první pomoci

Příručka první pomoci

Asociace Záchranný kruh vytvořila pro výuku první pomoci na základní škole interaktivní příručku. Naleznete zde hravou, přehlednou a názornou formou vysvětlená přehledně členěná základní pravidla první pomoci v různých situacích. Vše doplněno pracovními listy a interaktivní hrou.