Záchranný kruh

Záchranný kruh

Asociace Záchranný kruh vytvořila portál, v němž v sekci pro školy naleznete velké množství podpůrných materiálů vztahujících se k vzdělávání a prevenci v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Naleznete zde hravou, přehlednou a názornou formou vysvětlená přehledně členěná základní pravidla první pomoci v různých situacích. Vše doplněno pracovními listy a interaktivní hrou.