Pravopisně.cz

Pravopisně.cz

Webové stránky pro podporu výuky českého jazyka obsahují pravopisná cvičení, diktáty, větné rozbory a literární testy. Jsou doplněny pravidly pravopisu, jejichž znalost si mohou žáci ověřit v on-line testech.