Politická mapa světa online

Politická mapa světa online

Společnost Kartografie Praha připravila, nejen pro pedagogy, politickou mapu světa.  Kromě obvyklé práce s mapou, jak ji znáte z obdobných služeb, se po kliknutí na vybraný stát objeví okno se základními údaji o daném území, jako je rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, hrubý domácí produkt a jiné. Vzdálenosti, plochy a zeměpisné souřadnice si můžete zjistit pomocí nástroje měření. V mapě světa jsou použity české názvy pro politické i fyzické prvky.