Pathé News – YouTube

Pathé News – YouTube

Využívejte nejen v hodinách dějepisu a výchovy k občanství více než 85 000 snímků britské agentury Pathé News. Prostřednictvím YouTube sledujte archivní filmy, které vznikly od roku 1896. Zahrnuje také snímky týkající se historie našeho území.