Number Line

Number Line

Aplikace pro virtualizaci číselné osy a modelování strategií pro sčítání, odčítání, násobení a dělení.