Nezkreslená věda – vzdělávací cyklus Akademie věd ČR

Nezkreslená věda – vzdělávací cyklus Akademie věd ČR

Krátká animovaná videa je možné zařadit do vyučovacích hodin fyziky, přírodopisu, chemie, výchovy ke zdraví (např. Jak vznikl vesmír?, O viru HIV a AIDS, O tlaku a síle kolem nás, Jak funguje naše imunita?, apod.), komentář namluvil Pavel Liška.