Mystery Skype

Mystery Skype

Mystery Skype je služba od společnosti Skype, která nabízí propojení v rámci tříd po celém světě. Je to vlastně globální hra, při které se děti pomocí aplikace Skype propojí s jinou třídou kdekoliv na světě a pomocí kladení otázek poznávají kulturu, zvyklosti a polohu školy. Cílem je uhodnout, v jakém státě se propojená třída nachází. Služba podporuje rozvoj  jazykových znalostí, geografii, přírodní vědy a vybízí žáky ke komunikaci v cizím jazyce.