Museum of Obsolete Objects

Museum of Obsolete Objects

Zjistili jste, že vaši žáci neznají psací stroj, disketu, magnetofon, počítadlo nebo psací brk? Krátká videa připomenou historii a funkci předmětů, které v současné době již nepoužíváme.