MathBoard

MathBoard

Jednoduchá placená aplikace, která umožňuje procvičení základních početních úkonů – sčítání, odčítání, násobení, dělení, mocniny a odmocniny. Dokáže pracovat i s rovnicemi. Možnost zadání obtížnosti.