Matematika s radostí

Matematika s radostí

Portál nabízí interaktivní vzdělávací obsah pro zvýšení zájmu o matematiku, radost z učení a zlepšení matematických dovedností na středních školách. K dispozici je přes osm set materiálů garantovaných Technickou univerzitou Ostrava.