Matematika hrou

Matematika hrou

On-line aplikace Matematika hrou je vhodná pro procvičení učiva matematiky především na 1. stupni ZŠ. Žáci si vybírají úkoly z různých témat a úrovně obtížnosti