Matemagika

Matemagika

Tato aplikace dává možnost si zábavně procvičit učivo z matematiky. A to jak ve škole během vyučování nebo při práci s interaktivní tabulí, ale i doma. Hráč nebo skupina hráčů se snaží vyřešit v určeném časovém úseků co nejvíce úkolů.