Mapové dovednosti

Mapové dovednosti

Portál přírodovědecké fakulty vytvořený pro rozvoj mapových dovedností žáků a studentů našich škol, který nabízí učitelům nástroje pro realizaci tohoto cíle. Portál je výsledkem výzkumu a praktického testování a zahrnuje: aplikaci s úlohami k jednotlivým typům map, v níž můžete vytvořit třídu a úkoly tak zadat svým žákům – předkládané výukové materiály, stejně tak jako způsob ověřování získaných poznatků a dovedností jsou modifikovány na základě pokroku, kterého student dosáhl, dále komplexní metodiku obsahující jak teorii týkající se kartografie, tak především metodický základ pro práci se žáky a studenty; zahrnuje také detailní postupy v didaktické hře a zmíněné aplikaci a didaktickou hru připravenou pro využití ve vašich hodinách!