Little Dot Adventure

Little Dot Adventure

Předvídavost a objevování programovacích konceptů – tentokrát budete vybírat karty s kódy a tyto následně realizovat, přitom si trochu „lámat hlavu“, jak vyřešit jednotlivé výzvy. S dětmi ve škole uplatnitelné jak pro individuální samostatnou práci, tak pro spolupráci dvou či vícečlenných skupin, nebo formou společné práce. Pojetí je na vás …