LEGO® Education SPIKE ™

LEGO® Education SPIKE ™

Aplikace Lego Education SPIKE poskytuje intuitivní kódovací prostředí, které nabízí přirozeně přizpůsobivý, fyzický a digitálně kreativní systém založený na Scratch – nejpoužívanějším grafickém programovacím jazyce ve výuce.
Aplikace slouží k programování HUBů stavebnic Lego Spike Essential a Lego Spike Prime. Kromě podoby aplikace pro mobilní zařízení a desktop je k dispozici i pro webové rozhraní. Součástí aplikace je i možnost programování v jazyce Python.