Legendy staré Prahy

Legendy staré Prahy

Pro výuku dějepisu či českého jazyka můžete využít nabídky tvůrců magických příběhů staré Prahy. Příběhy jsou nahrány na youtube kanálu.