K12 Periodic Table of the Elements

K12 Periodic Table of the Elements

Periodická tabulka, která umožňuje zobrazení prvků dle teploty tání, varu, obsazenosti vnějších orbitalů, poloměru, ionizační energie a elektronegativity. Díky tomu může pomoci pochopení zákonitostí vztahů mezi prvky, které chemik v tabulce vidí, laikovi však zůstávají skryty.