Jeden svět na školách

Jeden svět na školách

Audiovizuální vzdělávácí webový portál Jeden svět nestačí poskytuje filmové, výukové a metodické materiály pro pedagogy a studenty k nejrůznějším tématům: lidská práva, moderní československé dějiny, globální rozvojové vzdělávání, sociální problematika apod.
Portál obsahuje na 190 filmů, přístupných po registraci, hlavně pro výuku občanské výchovy a dějepisu. Učitelé si mohou objednat i doplňkové tištěné materiály.