Jeden svět na školách

Jeden svět na školách

Portál obsahuje na 190 filmů, přístupných po registraci, hlavně pro výuku občanské výchovy a dějepisu. Učitelé si mohou objednat i doplňkové tištěné materiály.