Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka obsahuje část slovníkovou (informace o více než 60 000 slovníkových heslech) a výkladovou (odpovědi na opakující se dotazy v jazykové poradně). Žáci, studenti a učitelé zde naleznou informace v oblasti psaní velkých písmen, interpunkce, shody přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen atd.