Informatika s bobříkem – učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Informatika s bobříkem – učebnice pro 2. stupeň ZŠ

Učebnice nabízí výběr informatických úloh pro 2. stupeň ZŠ ze soutěže Bobřík informatiky, v řadě témat doplňuje a rozšiřuje sadu učebnic informatiky iMyšlení. Všechny úlohy mají jeden společný jmenovatel a tím je rozvoj informatického myšlení, některé jeho složky. Učebnice přináší další metodu výuky. Chce vést děti k přemýšlení, k argumentaci. Úlohy může učitel promítat celé třídě a žáci pak diskutují nad jejich řešením, nebo zadat úlohy k samostatné práci. Tematicky je členěna podle RVP.