Informatické myšlení

Informatické myšlení

Projekt nabízející inovovaný obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Současně popularizuje témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika. Portál obsahuje množství materiálů pro výuku ICT na školách, které jsou srozumitelné i učitelům nemajícím aprobaci ICT.