Google keep

Google keep

Google Keep umí zaznamenat poznámky textově, hlasem i fotkou! Máte tuto aplikaci nejen ve svém dotykovém zařízení, ale je k dispozici i na webu (tedy přístupné i v jiných operačních systémech).