Flippity

Flippity

Online aplikace, do které se není třeba přihlašovat. Obsahuje cca 20 nástrojů pro vytvoření procvičovací animace, případně nástroje pro vizualizaci nebo třídění žáků do skupin. Vlastní pojmy, jména žáků atd. lze jednoduše vložit z dokumentu či tabulky, kde jste si je dopředu připravili. Některá cvičení lze vytisknout – např. osmisměrky.