Dopravní značky

Dopravní značky

Během výuky na 1. stupni zařaďte  do vyučování procvičování dopravních značek zábavnou formou – žáci si mohou jednotlivé značky prohlížet, v druhé úrovni poznávat (k názvu přiřazují správnou značku) a zahrát si pexeso. Správnost řešení je vyjádřena v dolní části aplikace postupem hlemýždě. Prvních 6 lekcí je zdarma.