Circuitry

Circuitry

Jednoduchá aplikace umožňující sestavení základního elektrického obvodu. Dobrá k procvičení základů toho co musí elektrický obvod obsahovat a jaké musí mít parametry. Neumožňuje měření parametrů ani sestavení složitějších schémat se specifickými spotřebiči.