Chemix

Chemix

Webová aplikace, ve které je možné sestavit různé pokusy z oborů chemie, fyzika a biologie. Výsledkem je obrázek daného pokusu či aparatury. Může ušetřit práci s hledáním nákresů či obrázků.