Časové osy – Timixi

Časové osy – Timixi

Webový portál nabízející porovnávání událostí podle času. Množství materiálu a aktivit je limitováno registrací. V databázi jsou jak bezplatné časové osy, tak osy za placené kredity. Součástí je možnost prozkoušení orientace v tématu pomocí kvízu, nabídka školních aktivit různého využití os či tvorba vlastní osy. U daných os je možnost vytištění kartiček s událostmi a tedy hra klasické timeline.