Book creator

Book creator

Zkuste si jednoduše vytvořit e-knihu. V jednoduchém programu na iPadech, ale i na PC v podporovaných  prohlížečích Chrome, Safari a Edge vytvoříte materiál, který může obsahovat zvukovou nahrávku, fotografie, text psaný na klávesnici i rukou. Takto vzniklou knihu můžete otevřít např. v ibooks či PDF. Licenční podmínky najdete zde: https://bookcreator.com/pricing/. Jednoduše „založte“ knihu, zpřístupněte ji žáků pod kódem a tvorbu nechte na nich. Bavit se budete všichni 🙂