BirdNet

BirdNet

Zajímavá aplikace motivující uživatele k pátrání po výskytu ptactva ve svém okolí a to dle ptačího zpěvu. Výsledek je doprovázen informací o pravděpodobnosti spolehlivosti analýzy ptačího zpěvu. K dispozici je odkaz na wikipedii a informace o vybraném druhu. A co se individuálně či ve skupině naučíte? Vyrazit ven, ztišit se, naslouchat a v případě zájmu též zjišťovat další informace.