Badatelé

Badatelé

Zařaďte do výuky prvouky, fyziky, chemie a přírodopisu badatelsky orientované vyučování, podporujte přirozenou zvídavost, chuť zkoumat a spolupráci žáků na 1. a 2. stupni ZŠ.