Algoritmus Město: Kódovací hra

Algoritmus Město: Kódovací hra

Základy tvorby algoritmu, procvičování a též rozvoj soustředění a trpělivosti. S touto hrou vaše děti výstupy z oboru algoritmizace určitě budou naplňovat.