Abaku

Abaku

Populární hra s čísly rozvíjí matematické a logické myšlení. Žáci kombinují a vytvářejí příklady z číslic 0 – 9, která mají k dispozici a vkládají je na hrací pole.