Živočišná buňka

Prostorový model živočišné buňky s jednotlivými organelami. Pro demonstraci a multisenzoriální přístup vhodný k využití v hodinách přírodopisu. Při výtvarné výchově můžete jednotlivé části vybarvit.