Základní tvary bakterií

Pro základní školu – koky, streptokoky, bacily….